Prispevki- zaposlitev

Iskanje zaposlitve

Dandanes je iskanje zaposlitve dolgotrajen proces, ki ni odvisen samo od stopnje vaše izobrazbe in delovnih izkušenj, temveč tudi od trenutnega povpraševanja na delovnem trgu.

Tako se je na začetku tega procesa najbolje prepričati o trenutnih razpisanih delovnih mestih, katera najdete v različnih tiskanih medijih, radijskih oglasih, na različnih spletnih portalih, na družbenih omrežjih, na Zavodu RS za zaposlovanje oziroma na spletnih straneh posameznih podjetij ter o njihovih rokih za prijavo. V skladu z njimi je nato potrebno ustrezno pripraviti vašo dokumentacijo za prijavo na delovno mesto, katera je ponavadi sestavljena iz prošnje za delovno mesto, vašega življenjepisa ter priporočil od prejšnjih delodajalcev. Pri omenjeni prijavni dokumentaciji je pomembna predvsem aktualnost le-te, saj boste le tako sebe predstavili v najboljši luči. Življenjepis lahko oddate tako v opisni, kot tudi v tabelarični obliki oziroma v skladu z navodili razpisanega delovnega mesta. Izdelavo tabelaričnega življenjepisa vam ponuja tudi več spletnih strani, ena izmed najbolj poznanih, ki vam omogoča tudi sprotno dopolnjevanje le-tega v spletni različi ter nato njegov izvoz v PDF oz. XML obliko, je Europass. Europass življenjepis predstavlja evropsko dogovorjeno obliko za sistematično in celovito osebno predstavitev, katera je dostopna v 26 evropskih jezikih in v 33 evropskih državah. Vse več delodajalcev se namreč zaradi čedalje večje časovne stiske ozira po preglednih tabelaričnih življenjepisih, iz katerih lahko kar najhitreje izluščijo potrebne informacije o prijavljenih kandidatih. Seveda pa morajo biti le-ti tudi slovnično in stilistično ustrezno napisani.

Pozornost delodajalca lahko prav tako pritegnete s priporočilnimi pismi, v katerih so natančno opisane vaše prejšnje delovne naloge kot tudi vaše pozitivne lastnosti oziroma sposobnosti, ki vas bodo ločile od konkurence in vam tako morebiti prinesle tisti kanček prednosti, ki vam bo prinesel razgovor za delovno mesto in vam tako omogočil, da se tudi osebno sestanete z delodajalcem in ga v živo prepričate o vaši primernosti za razpisano delovno mesto.

Ob vsem tem, pa se je seveda potrebno držati predpisanih časovnih rokov, tako za oddajo prijave na delovno mesto kot tudi morebitnega kasnejšega termina za razgovor, saj je tudi iz tega razviden naš odnos do dela.