Nicolas Martin iz Theilheima v Nemčiji je novi Swiss Explorer. (theswissexplorer.com)

Sanjska služba: kako do nje?

Nicolas Martin iz Theilheima v Nemčiji je novi Swiss Explorer. (Foto: theswissexplorer.com)

Na začetku iskanja naše sanjske službe je potrebno najprej razmisliti o naravi samega pojma oziroma, kaj si mi, kot iskalci zaposlitve predstavljamo pod tem izrazom. Tako se je treba vprašati o področju dela, ki bi nas utegnilo zanimati, o delovnih pogojih (delovni čas, kraj dela, vrsta zaposlitve, višina plačila, itd.) ter pri tem upoštevati tudi našo izobrazbo oziroma ustreznost za opravljanje določenega poklica.

Naslednji korak predstavlja različne strategije iskanja le-tega. Tukaj imate več možnosti. Zraven ustaljenih načinov iskanja preko časopisnih in radijskih oglasov ter Zavoda RS za zaposlovanje, v zadnjem času narašča priljubljenost iskanja novih možnosti zaposlitve preko socialnih omrežij, spletnih strani in mreženja (ang. networking-a). Pri slednjem gre za pridobivanje informacij o možnostih nove zaposlitve oziroma obveščanje o tem, da iščemo delo pri naših znancih, prijateljih oziroma pri vseh, ki bi nam kakorkoli lahko pomagali vzpostaviti stik z novimi delodajalci oziroma nam posredovali informacije o še neobjavljenih delovnih mestih. To ne pomeni, da poskušamo delo dobiti na podlagi vez in poznanstev, temveč da z njihovo pomočjo zgolj iščemo informacije o novih možnostih zaposlitve.

Ko imamo enkrat v mislih, na katerem področju bi radi delali, lahko tudi sami pobrskamo po spletu in poiščemo informacije o podjetjih, ki so dejavna na to vrstnem področju ter jih tudi sami kontaktiramo o možnostih zaposlitve oziroma opravljanja praks in pripravništev, sodelovanja pri različnih projektih, itd.

V primeru, da nam selitev v tujino in tuji jeziki ne predstavljajo ovire, se lahko za priložnostmi nove zaposlitve ozremo tudi onkraj naših mej. Tukaj je v prvi vrsti potrebno razmisliti o kraju bivanja in o jeziku, ki ga govorijo v tisti državi oziroma na željenem delovnem mestu. V nekaterih primerih je k prijavam na delovno mesto v tujini potrebno priložiti tudi določene certifikate, ki potrjujejo stopnjo obvladovanja tujega jezika. Tako je treba pridobiti tudi informacije o zahtevanih certifikatih ter se pravočasno prijaviti na opravljanje izpitov le-teh in imeti v mislih, da je jezikovne certifikate potrebno tudi obnavljati oziroma da ima njihova veljava omejeni rok trajanja.

Predvsem pa je pri iskanju sanjske službe potrebno imeti v mislih, da je to dolgotrajen proces, pri katerem se lahko sčasoma spremenijo tudi naši cilji in zahteve.