Med različnimi oblikami zaposlitve, ki jih delodajalci ponujajo med svojimi zaposlitvenimi oglasi, najdemo tudi delo na domu, katero lahko predstavlja tako glavni vir naših prihodkov ali pa le dodatni zaslužek na domu. Zaposlitev na domu tako pomeni, da delovne naloge, opredeljene s strani delodajalca oz. naročnika opravljamo doma, kar pomeni, da so tudi le-te prilagojene delovnemu okolju oz. našemu delovnemu času. To pride velikokrat v poštev pri delu na raznih projektih, ali pa ko rok oddaje zahtevane storitve ni vezan na običajni vsakodnevni osemurni delavnik. Takrat je delo od doma lahko tudi zelo fleksibilno, torej si lahko delovne naloge razporedimo glede na naš vsakodnevni urnik in tako celotno delo doma opravimo takrat, ko nam to časovno najbolj ustreza.

Ko se oziramo za oglasi za delo na domu, je potrebno skrbno prebrati za kakšno vrsto dela gre, katere delovne pripomočke potrebujemo, ali gre npr. za delo preko interneta in je zatorej npr. potrebna določena hitrost internetne povezave ipd., da bomo to zaposlitev od doma lahko opravljali nemoteno ter ali je delavnik fleksibilen oz. je urnik dela že vnaprej strogo določen. Na podlagi teh kriterijev se tako lahko odločimo za katero zaposlitev doma se bomo prijavili oz. se lahko kasneje tudi delodajalec odloči, kdo delo na domu dobi oz. kateri kandidat je najprimernejši za opravljanje te zaposlitve.