Pogodbeno delo je vrsta delovnega razmerja, ki se med delavcem ter delodajalcem sklene za določen čas oz. za določen projekt oz. izdelavo določenega izdelka. Tako pri nas poznamo tri vrste pogodbenih del: delo preko avtorske pogodbe, delo preko podjemne pogodbe ter delo preko pogodbe o (poslovnem) sodelovanju. Sklenitev le-teh je odvisna od narave dela, ki ga opravljamo za delodajalca oz. od potrebne količine časa za izdelavo posameznega izdelka oz. avtorskega dela.

Izpisan ni noben oglas. Poskusite uporabiti iskanje.