Izpisan ni noben oglas. Poskusite uporabiti iskanje.

Savinjsko regijo, ki slovi po svoji naravnogeografski raznolikosti, sestavlja kar 33 občin: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec.

Glede prostih delovnih mest v Savinjski regiji pomembno mesto zagotovo zavzema Celje, tretje največje mesto v državi, katero s svojim zaledjem predstavlja staro industrijsko središče in ima razvite tradicionalne dejavnosti v kemijski, prehrambeni ter kovinski industriji in v storitvenih dejavnostih. Prav tako pomembno mesto zavzema tudi Velenje, kjer je skoncentrirano rudarstvo in energetika ter nekatere predelovalne dejavnosti, kot npr. proizvodnja strojev in naprav, električne ter optične opreme, kovin in kovinskih izdelkov. Tako med najbolj iskane poklice tako spadajo: strokovnjak za informacijsko tehnologijo, strokovnjak za komunikacijsko tehnologijo, inženir elektrotehnike, inženir elektronike, inženir strojništva, tehnik za elektrotehniko, tehnik za elektroniko, tehnik za strojništvo, ipd.

Zaradi svojih naravnih znamenitosti, h katerim spadajo npr. Logarska dolina, Mozirski gaj, Kamniško-Savinjske Alpe ter svojega zgodovinskega porekla oziroma Celjskih grofov, pa veliko možnosti za zaposlitev v Savinjski regiji ponuja tudi turizem, tako da med bolj iskane poklice tudi tukaj spadajo sledeči: kuhar, natakar, mesar, pek ter slaščičar. Tukaj pa velja omeniti tudi pivo, saj Spodnja Savinjska dolina slovi kot dolina hmelja in s tem povezanega vsakoletnega glasbenega festivala, ki poskrbi za nove zaposlitvene priložnosti.