Izpisan ni noben oglas. Poskusite uporabiti iskanje.

Podravska regija, katera je v Sloveniji vodilna po številu kmetijskih gospodarstev, obsega 41 občin: Benedikt, Cerkvenjak, Cirkulane, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Hoče – Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Makole, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Poljčane, Ptuj, Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Središče ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveti Tomaž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč ter Žetale.

Regija, katere naravnogeografsko podobo tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje Pohorje ter Kozjak na zahodu in Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi, zaznamuje električna energija oziroma njeno pridobivanje. Reka Drava namreč služi za pridobivanje le-te, saj je na njej postavljena vrsta hidroelektrarn. Plodna zemlja v tej regiji oziroma kmetijstvo pa skrbita za mnoga delovna mesta, med drugim tudi na področju vinogradništva, saj tudi ta regija slovi po pridelavi nekaterih izvrstnih vin.

Zaradi propada nekaterih velikih industrijskih sistemov, so se bila podjetja iz predelovalnih dejavnosti prisiljena prestrukturirati, prav tako se je na tem območju razvil storitveni sektor. Največ ljudi je še vedno zaposlenih v predelovalnih dejavnostih, kot so proizvodnja kovinskih izdelkov, strojev, motornih vozil ter prikolic in polprikolic. Glede na trende zadnjih let, pa se predvideva, da bodo v prihodnje v tej regiji najbolj iskani poklici kot inženir strojništva, inženir elektrotehnike, zdravnik, natakar, varilec, orodjar ter tesar.