Prehrambeni sektor ter veterina ponujata možnost zaposlitve ljudem, katerim je v veselje delo s strankami pri prodaji oz. pripravi prehrambenih izdelkov oz. so ljubitelji živali. V prehrambeni indurstriji je pomembno da znajo iskalci zaposlitve izpostavitvi svoje sposobnosti priprave jedi oz. prehrambenih izdelkov, imajo prijazen odnos do strank, so torej pripravljeni svetovati kupcem in jih seznanjati z novostmi ter imajo znanje s področja higienskega minimuma – higiene prehrane in osebne higiene ter mikrobiologije. V poštev pridejo predvsem iskalci zaposlitve s končano srednjo strokovno šolo npr. živilske smeri, ponekod pa je zaželjeno tudi poznavanje osnov ekonomike in organizacije dela, kot tudi osnovno sporazumevanje v tujem jeziku.

V veterinarski stroki pa je poleg ljubezni do živali pomemben predvsem spoštljiv odnos do sočloveka, saj imajo poklici s področja veterine veliko opravka tudi z lastniki živali, katere pregledujejo oz. zdravijo in je tako pri njihovem delu pomembna predvsem jasna komunikacija. Prav tako je potrebna dobra psihofizična pripravljenost, saj pri delu z živalmi lahko večkrat nastopijo nepredvidene situacije, katere od nas zahtevajo tako fizično moč kot zmožnost treznega presojanja. Fizična kondicija pa se od posameznika zahteva tudi zaradi dela na terenu, katero je neodvisno od trenutnih vremenskih razmer ali ure v dnevu.

Izpisan ni noben oglas. Poskusite uporabiti iskanje.

Delovna mesta na področju prehrambene industrije in veterine:
delavec za sezonsko delo, kuhar mesar, pek, pomočnik kuharja, veterinar, živilec.