Vestnost, poštenost ter čut za odgovornost so le ene izmed osnovnih lastnosti, katere so potrebne za opravljanje poklicev s področja prava. Ob univerzitetni izobrazbi iz pravne smeri oz. nostrificirani diplomi tuje pravne fakultete delojemalci v tej kategoriji iščejo predvsem komunikativne ljudi, kateri so vešči tako pisnega kot ustnega sporazumevanja v materinščini in tujih jezikih, saj imamo v takšnih poklicih lahko večkrat opravka tudi s tujimi partnerji oz. zastopamo stranke, ki ne razumejo slovenskega jezika. Predvsem pa mora biti iskalec zaposlitve s tega področja ne le dobro strokovno podkovan, temveč na tekočem tudi s trenutnim družbenim dogajanjem in pripravljen na nova izobraževanja, katera so nujni del te stroke.

Odlične komunikacijske sposobnosti ter znanje tujih jezikov, pa sta lastnosti, ki ju delodajalci ponavadi zahtevajo tudi za družboslovne poklice. Ker imate tudi tukaj večinoma veliko opravka z ljudmi, delodajalce pritegnejo kandidati z izkušnjami s tega področja oz. tisti, ki so vedoželjni in so pripravljeni svoja znanja in veščine neprestano nadgrajevati, saj je aktualno dogajanje neposredno povezano z opravljanjem takšnih poklicev.

Izpisan ni noben oglas. Poskusite uporabiti iskanje.

Delovna mesta na področju prava in družboslovja:
odvetnik, pravnik, pravni svetovalec, svetovalec za izterjave in plačila.