Bančništvo in finance zajemajo veliko področje s številnimi nalogami, kjer se od vas pričakujejo predvsem dobre analitične, vodstvene in pogajalske sposobnosti ter tudi sposobnost kritičnega presojanja. V ospredju je predvsem delo s preglednicami, podatkovnimi skladišči in z vrsto drugih analitičnih programov in orodji. Najpogostejši med njimi so MS Office, naVision, SAP, Hyperion, DURS in AJPES. Poznavanje programov in računalniške spretnosti so tako nujno potrebne. Seveda mora zaposlenega v bančništvu in v finančnem sektorju odlikovati tudi velika mera sistematičnosti, analitičnosti in natančnosti, saj ima večino časa opraviti s finančnimi podatki oziroma številkami. Vodenje manjših ekip in projektnih del spada v delovni vsakdanjik. Sposobnost hitrega in efektivnega reševanja nastalih situacij je nujna. Med delovne naloge zaposlenega v banki ali na področju financ spadajo priprava različnih poročil, poročanje vodstvu o finančnem stanju, priprava letnih finančnih načrtov in spremljanje doseganja le-teh, izdelava kompleksnejših finančnih modelov, planiranje stroškov in načrtovanje dobička, analiza poslovnih rezultatov za posamezne projekte, priprava poročil o poslovnih rezultatih le-teh, priprava predlogov za optimizacijo poslovanja, izdelava raznih analiz za stranke, ocenjevanje finančnih tveganj, spremljanje poslovnega trga, obdelava in spremljanje računov, knjigovodstvo, obračun plač, ipd. Znanje tujih jezikov je vsekakor zaželeno, saj predstavlja prednost predvsem pri komunikaciji z morebitnimi bodočimi strankami.

Izpisan ni noben oglas. Poskusite uporabiti iskanje.

Delovna mesta na področju bančništva, financ in zavarovalništva:
Android razvijalec, asistent na korporativnih financah, asistent revizorja, asistent v financah, finančni analitik, finančni skrbnik na terenu, finančni svetovalec, iOS razvijalec, kartični tehnolog, komercialist, notranji revizor, promotor spletnega portala, poslovni sekretar, računovodja, samostojni analitik, samostojni referent, samostojni svetovalec za trgovinsko in izvozno financiranje, sodelavec na področju informacijske tehnologije in poslovnih procesov, specialist EU projektov, svetovalec, svetovalec na področju poslovanja s prebivalstvom in malimi podjetji, svetovalec za finančno varnost, svetovalec za optimizacijo stroškov, svetovalec za osebna zavarovanja, svetovalec za upravljanje problematičnih naložb, tehnolog, upravljalec s tveganji, vodja financ in računovodstva, vodja ključnih kupcev, vodja oddelka, vodja projektov, vodja skupine, zavarovalni zastopnik.