Iskalci zaposlitve imajo na današnjem trgu dela več mogočih oblik zaposlitve, ki se med seboj razlikujejo predvsem po obsegu delovnih ur ter načinu plačevanja socialnih prispevkov. Ena izmed oblik zaposlitve je tudi honorarno delo, katero je lahko plačano preko različnih pogodb.

Honorarna zaposlitev je pojem, pod katerim si večina ljudi predstavlja nekakšno občasno delo, popoldansko delo, sezonsko delo oz. honorarno delo od doma. Honorarna zaposlitev je tako oblika zaposlitve, pri kateri delovni čas traja nekaj ur na teden, ali pa samo določeno obdobje, saj navadno takšno delo ni obsežno ali pa je v obliki projekta in zato ni izvedljivo z vsakodnevnim osemurnim delavnikom. Zaradi omenjene narave dela je tako honorarno delo ponavadi plačano preko avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, preko študentske napotnice ali pa preko lastnega s. p.-ja. Velikokrat honorarna zaposlitev predstavlja samo neko dodatno delo oz. priložnostno delo, kar pomeni, da so socialni prispevki v takšnih primerih kriti s strani druge oblike zaposlitve in nam torej takšna oblika zaposlitve predstavlja samo dodaten zaslužek. Lahko pa nam honorarna zaposlitev predstavlja tudi edini vir zaslužka, vsaj npr. v določenem obdobju, ko npr. opravljamo poletno delo, delo preko spleta, sezonsko delo, pa tudi popoldansko delo na domu, če je le-to vezano na točno določen projekt, ki ga ni mogoče izvesti v drugih delih dneva oz. časovnih obdobjih.

Kadar se torej soočamo s problemom ”iščem dodatno delo’’, si moramo najprej zastaviti vprašanje, ali hočemo, da nam takšna oblika zaposlitve predstavlja naš glavni vir prihodka, ali iščemo le priložnostno delo, ki bi nam omogočalo dodaten zaslužek, saj moramo biti pri slednjem nato pozorni na usklajevanje urnika naše primarne zaposlitve z urnikom, ki ga od nas zahteva željeno občasno delo.